3. e razred

3.e razred
Zajednička fotografija

Razrednik: Petar Bagarić, prof. 3.E

Učenici:

 1. Iva Cvitković,
 2. Nika Čavlović,
 3. Lana Čović,
 4. Lea Filipčić,
 5. Heda Filošević,
 6. Oton Fratrić,
 7. Jelena Galić,
 8. Mara Gelo,
 9. Katja Gerić,
 10. Ivan Gligora,
 11. Petra Grabušić,
 12. Lucija Grladinović,
 13. Dorotea Husta,
 14. Lea Karačić,
 15. Viktorija Kovačević,
 16. Ema Kuprešanin,
 17. Marta Mandić,
 18. Magdalena Patačko,
 19. Petar Pezer,
 20. Nina Posar,
 21. Rebeka Pucko,
 22. Fran Lukas Slovinac,
 23. Patricija Smes,
 24. Lara Solenički,
 25. Aurora Sršek,
 26. Petra Škiljan,
 27. Ana Veselica,
 28. Lucia Vukres,
 29. Maja Zadravec
Published
Categorized as Razredi